De manier om plezier en prestaties van sporters te verbeteren!

Unieke inzichten voor sporters, begeleiders, trainers en clubs

Soul2Goal brengt in kaart hoe sporters omgaan met stressvolle situaties en hoe dat hun plezier en prestaties beïnvloedt. Met de inzichten kunnen sporters gericht werken aan hun mentale ontwikkeling en kunnen begeleiders, trainers en clubs betere ondersteuning bieden. Het is een onderbouwde manier om plezier en prestaties van sporters systematisch te verbeteren.

Waarom is het belangrijk?

Sporters presteren beter als ze vrij in hun hoofd zijn en goed in hun vel zitten!

Onderzoek wijst uit dat prestaties in topsport voor minimaal 50% afhangen van de mentale vaardigheden. Dat wat een topsporter denkt bepaalt hoe hij of zij zich voelt en dat beïnvloedt hoe hij of zij presteert. Dus door meer controle te krijgen over gedachten, kan een sporter zich beter gaan voelen en optimaal presteren.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Daarvoor is het eerst noodzakelijk om inzicht te krijgen hoe sporters in elkaar zitten en reageren op stressvolle situaties in hun sportleven. Op basis van de inzichten kan de sporter gericht aan zichzelf werken om zich beter te voelen, meer plezier te beleven en optimaal te presteren.

Wat maken we inzichtelijk?

Krijg inzicht in het stressproces van sporters

Soul2Goal maakt het stressproces van sporters inzichtelijk:

 • Welke stressvolle situaties sporters in hun sportleven ervaren
 • Hoe sporters naar stressvolle situaties kijken, op basis van hun persoonlijke eigenschappen en overtuigingen
 • Hoe sporters gedragsmatig, geestelijk en emotioneel met stressvolle situaties omgaan;
 • Hoeveel stress sporters in hun (sport)leven ervaren
 • Hoe sporters zich voelen (welbevinden)
 • Hoe sporters presteren
 • Hoe sporters begeleid worden in hun sportleven (begeleidingsklimaat)

Dit hele proces bepaalt uiteindelijk het welbevinden (plezier) en de prestaties van sporters.

In totaal meet Soul2Goal meer dan 100 variabelen die ingedeeld zijn onder de hoofdelementen van het stressproces model:

Stressvolle situaties

Voorbeeld variabelen:

 • Negatief teamklimaat
 • Negatief coachgedrag
 • Prestatiedruk trainer en ouders
 • Achtergesteld voelen en pesten
 • Blessurestatus

Kijk op stressvolle situaties

Voorbeeld variabelen

 • Perfectionisme
 • Stressgevoeligheid
 • Zelfbeeld
 • Mind-set
 • Faalangst

Omgang met stressvolle situaties

Voorbeeld variabelen

 • Zelfregulatie
 • Emotieregulatie
 • Acceptatie
 • Piekeren
 • Vermijding

Stress en welbevinden

Voorbeeld variabelen:

 • Stress in sportleven
 • Autonomie (keuzevrijheid)
 • Vrij in hoofd voelen
 • Plezier voelen
 • Verbonden zijn met anderen

Prestaties

Voorbeeld variabelen:

 • Wedstrijd prestaties
 • Trainingsprestaties
 • Speelstatus (basis of wissel)
 • Speeltijd
 • Prestatieniveau

Begeleidingsklimaat

Voorbeeld variabelen:

 • Ondersteuning van begeleider
 • Positief teamklimaat
 • Positief coachgedrag
 • Ouderlijke betrokkenheid
 • Sociale ondersteuning

Hoe werkt het?

Doe de Soul2Goal Scan en ontvang rapportages

Het proces om een rapport te ontvangen gaat als volgt:

 1. Geef toestemming om persoonlijke gegevens te mogen verzamelen
 2. Ontvang een link of QR-code met toegang tot de digitale online vragenlijst
 3. Vul een speciale registratiecode in waardoor de antwoorden anoniem blijven
 4. Beantwoord de vragen in 30-45 minuten (afhankelijk van leeftijd en concentratie)
 5. Ontvang na betaling en registratie het rapport met scoreresultaten

Sporters ontvangen hun rapport digitaal op een door hen opgegeven emailadres. Dit rapport is vertrouwelijk en kan allen na toestemming van de sporter gedeeld worden met anderen, zoals een begeleider (bijvoorbeeld een performance coach of sportpsycholoog).

Clubs ontvangen teamrapporten met (gemiddelde) teamscores en een clubrapport met (gemiddelde) scores van alle sporters binnen de club. Scores in deze rapporten zijn niet te herleiden naar individuele personen. De club kan de teamrapporten delen met de betreffende trainers.

Zie hieronder een kleine preview van een Spelersrapport voor jeugdvoetballers van profclubs:

Wat levert het op?

Op basis van inzichten komen tot verbeteringen

Wat met de inzichten te doen:

 • Benchmarken: vergelijking met anderen (team/club/landelijk gemiddelde)
 • Gericht werken aan ontwikkeling van mentale vaardigheden
 • Stress verminderen en flow vermeerderen

Dat resulteert in het bevorderen van welbevinden (plezier) en prestaties.

Bij meerdere metingen met de Soul2Goal scan:

 • Mentale ontwikkeling monitoren en bijsturen
 • Effectiviteit van mentale training vaststellen
Dat resulteert in het kunnen nemen van betere beslissingen over hoe mentale ontwikkeling te stimuleren.
 

Voorbeelden van wat men met de rapporten kan doen:

 • sporters: welke mentale, emotionele en gedragsmatige vaardigheden kan ik verder ontwikkelen?
 • begeleiders: hoe zit de sporter en zijn/haar sociale omgeving in elkaar en waar kunnen we aan werken?
 • trainers: hoe steekt mijn team mentaal in elkaar, hoe is het teamklimaat, hoe beleeft het team mijn coachgedrag en wat kan ik als coach verbeteren?
 • clubs: hoe is het welbevinden van sporters binnen onze club, welk beleid moeten we maken om mentale ontwikkeling te stimuleren en een topsportklimaat te creëren?

Hoe is het ontstaan?

Persoonlijke ervaring en passie om tot verbetering te komen

Tim Choy

Voormalig voetbaltalent, topsportbegeleider en oprichter van Soul2Goal

Tim Choy (oprichter van Soul2Goal) heeft vroeger als voetbaltalent bij FC Haarlem, Telstar en Nederlandse jeugdselecties gespeeld. Maar op jonge leeftijd verloor hij het plezier en stopte met voetbal. Hij was toen achttien jaar. Dat heeft hem nooit helemaal los gelaten en vijfentwintig jaar later wilde hij daar iets mee doen. Tim heeft vervolgens onderzoek gedaan bij PSV en AZ om vanuit zijn vakgebied als psychosociaal wetenschapper te verklaren waarom bepaalde talenten hun belofte niet waarmaken. Hij nam interviews af met gevallen toptalenten, deed uitgebreid sportpsychologisch literatuuronderzoek en refereerde hierbij aan zijn eigen sportervaringen. Dat resulteerde uiteindelijk in unieke inzichten en het stressproces model van Soul2Goal. Op basis van dit model zijn uiteindelijk de Soul2Goal scan en rapportages ontwikkeld. Hij is verheugd dat meer dan 2000 jeugdvoetballers, bij in totaal 20 profclubs en een aantal Nederlandse jeugdteams van de KNVB, de vragenlijst hebben ingevuld en dat Soul2Goal een evidente bijdrage levert om talentontwikkeling te stimuleren.

Wat zeggen sporttalenten?

Verbeteringen in de praktijk

Voor wie werken we?

Clubs en bond waar we de Soul2Goal Scan afnemen en/of waarmee we ons product ontwikkeld hebben:

Wat zeggen experts?

Referenties

Met wie werken we samen?

Samenwerkingspartners

We werken samen met specialisten om sporters te begeleiden naar aanleiding van de rapportages en om ons product verder te ontwikkelen: 

 • Met YAAP Sport- en prestatiepsychologen hebben we een officieel samenwerkingsverband. Zij hebben ook meegewerkt aan de ontwikkeling van de vragenlijst en rapportages. Hun specialisten hebben de kennis en kunde om sporters op basis van de scoreresultaten te begeleiden.

 • Daarnaast werken we samen met Wouw Performance coachingEmotiplus, 3D Flow en is Tim Choy (founder Soul2Goal) bezig om met Ander Leven een specifieke interventie te ontwikkelen voor sporters.

 • Onder begeleiding van Nico van Yperen, hoogleraar Sport en Performance Psychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, voeren masterstudenten analyses uit om verbanden tussen variabelen in de dataset te onderzoeken.

Ook komen tot meer sportplezier en betere prestaties?

Laat een bericht achter en we nemen contact op!

Soul2Goal B.V.
Keizersgracht 241-II
1016 EA Amsterdam

KNVB Campus
#11 Data & Digital
Woudenbergseweg 56
3707 HX Zeist

Soul2Goal heeft een locatie in Amsterdam en op de KNVB Campus in Zeist.

E-mail: info@soul2goal.com

Scroll naar boven
Scroll naar top